ORLI AB
CHALLENGE YOUR PRESENT   CHANGE YOUR FUTUREInget är viktigare än

våra anställdas säkerhet
och SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE är en viktig del av verksamheten.  

Vi jobbar med uppföljning för att förebygga olyckor och ohälsa. Eftersom våra anställda arbetar på arbetsplatser, där vårt ansvar slutar, kommer vi att försäkra oss om att det är ordning och reda på arbetsplatsen, att man analyserar risker och vidtar åtgärder och att man är mån om att skapa en bra arbetsmiljö som säkrar om goda arbetsförhållanden. Våra hantverkare har svenska behörigheter som Säkra Lyft, Fallskydd, Mobila Plattformar och Heta Arbeten. Alla våra medarbetare tar del av allmänna säkerhetsföreskrifter, som finns tillgängliga på Arbetsmiljöverkets hemsida. Se en av de mycket bra, polsktextade instruktionsprogram här:


Ha dina säkerhetsinstruktioner, bruksanvisningar och föreskrifter tillhands  i digitalform. Vi kommer att översätta dem till polska och gå genom dem med våra medarbetare, för att försäkra oss att alla frågor är besvarade, innan de börjar sitt uppdrag.