ORLI AB
CHALLENGE YOUR PRESENT   CHANGE YOUR FUTURE

EURES den Europeiska Kommisionens portal för rörlighet i arbetslivet

I vårt arbete, använder vi oss, som verktyg och inspiration, av EURES,  Den Europeiska Portalen För Rörlighet I Arbetslivet