ORLI AB
CHALLENGE YOUR PRESENT   CHANGE YOUR FUTURE

Rätt från mig och rätt från början 

 
Rekryteringen av våra konsulter sker av ingenjörsutbildad personal och potentiella medarbetare genomgår ett antal tester och en grundlig kontroll.


Alla våra medarbetare legitimerar sig med ID06. Närvaroregistrering  försvårar ekonomisk brottslighet. 

Systemet förenklar säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. För att olycksförebyggande arbete skall bli effektivt är det viktigt att kunna känna till och kontrollera vilka som finns på arbetsplatsen, vilka arbeten som pågår och vilken säkerhetsinstruktion varje individ har fått. ID06 systemet levererar en säker lösning för detta.Vi etablerar kvalitetssäkrat arbetssätt för att snarast möjligt ISO9001:2015 
certifiera vår verksamhet.
Vi räknar med att vara certifierade redan i tredje kvartal 2020.