ORLI AB
CHALLENGE YOUR PRESENT   CHANGE YOUR FUTUREAndra har löst det och så kan du
- några tips på hur man löser språkbarriärer

De flesta av våra anställda kan bra eller mycket bra engelska/svenska. Redan när rekryteringsprocessen närmar sig slutet, rekommenderas de att anmäla sig till kurs i svenska som organiseras online. För att fylla på sina kunskaper ytterligare, uppmanas de att dagligen använda appen från Fun Easy Learn Nauka Szwedzkiego 6000 Słów (6000 ord på svenska) Det är ett nytt, enkelt och roligt sätt att bygga på sitt ordförråd. Nästa steg är att använda sig av fantastiska möjligheter som SFI kurser kan ge. Kurserna organiseras även på kvällar och helger, vilket kan ge våra anställda enorm flexibilitet. Trots det kan det finnas situationer, där språket spökar. Så här har våra kunder löst det:


SKICKA DINA DIGITALA INSTRUKTIONER TILL OSS. Om du redan har skriftligt material färdigt i digital form, skicka det till vår personal för översättning. Vi skall inte bara översätta det,  utan gå genom materialet med anställda och säkra att allt är förstått. 
ÖVERSÄTT DET DU SÄGER MED GOOGLE TRANSLATOR. Om du använder tal-inmatning i din smartphone,  går det snabbare. Alla som någonsin använt Google Translator, vet att översättning kan ibland vara "otillräcklig", men bortsett från mer eller mindre "roliga" effekter, kan man förmedla det man vill säga. Kom ihåg, att Google förbättrar den tjänsten, medan du läser det här.
ANVÄND BILDER OCH IKONER: Bilder är ett bra sätt att få fram ett budskap och är oftare ihågkommet. Måste du varna eller förbjuda - använd ikoner, de är bättre än ord.
SKAPA EGET LEXIKON TILLSAMMANS: Alla organisationer har olika ord och uttryck, som används ofta, men som bara förstås av de inblandade. Skapa ett minilexikon med ord som har speciell betydelse för just ditt företag.