ORLI AB
CHALLENGE YOUR PRESENT   CHANGE YOUR FUTURE

 

Människa

Respekt för människans drömmar, ambitioner, längtan, mål, passion och stolthet. Respekt för olikheter, bakgrund och kultur. 
Vi jobbar inte med personer eller organisationer, som inte delar den respekten. Arbete

Grundläggande kriteriet för mänskliga värden. Genom arbete, kan vi bevisa vår värdighet och användbarhet för andra. Arbetet utlöser i människor en känsla av förståelse för andra människor och bidrar till att glömma vardagens bekymmer och problem. Det är vår arbetsetos. Vi älskar att jobba

 

Excellens

Vi har en stark önskan att vara de bästa i vad vi gör och vi skall jobba för det hårdare än alla andra. Du som tillhör vårt team skall kunna vara stolt över att arbeta med de bästa.Kundrespekt

Vår kund har arbetat länge med engagemang och passion, för att bygga upp sin framgångsrika verksamhet. När vi är en del av kundens team, skall vi genom vår disciplin, noggrannhet och excellens, skydda kundens varumärke, lyfta hans verksamhet och lyfta oss själva.


Alla som kommer till
Orli,  möter våra standarder och skall ta ställning  till om de  vill arbeta enligt dem. Vi kommer att följa dem obsessivt och aldrig göra undantag.