ORLI AB
CHALLENGE YOUR PRESENT   CHANGE YOUR FUTURE
UTHYRNING AV PERSONAL TILL SVENSKA BYGGARBETSPLATSER
Orli AB hjälper svenska byggföretag att uppnå optimal flexibilitet. 

Vi hyr ut personal med höga kompetenser inom mark, betong, fasad, och snickeri.  Via vår databas och kontaktnät i Polen, har vi snabb tillgång till utbildade och motiverade medarbetare som kommer att hjälpa dig att växla upp när uppdragen hopar sig.
Vi följer lagar och avtal och eftersträvar ett långsiktigt partnerskap där förtroende är avgörande.
Är du nyfiken på vad vi kan föra för dig, kontakta oss på telefon 0731 490 800 eller e-post info@orli.se.